Arrangementer

Neste møte (vandrere, peffer)

Mandag 11. januar 2021 kl. 1800. Ta på varmt tøy og husk kniv, vedkubbe og øks/sag

Neste møte oppdagere og stifinnere (2.-4. klasse)

Mandag 18. januar 2021